OSK

Rozpravy o člověku a krajině - 14. května 2017

Zamyšlení nad vývojem kulturní krajiny a její hodnotou pro současného člověka na téma "O stromech"

 

           

                                           Jaroslav Dušek                            Jarda Svoboda a Fanda Holý 

                                           O stromech                                    Trabandita a Reverend 


Rozpravy o člověku a krajině - 12. června 2016 

Zamyšlení nad vývojem kulturní krajiny a její hodnotou pro současného člověka na téma "Drobné sakrální památky v krajině"

                                         

Mgr. Pavel Kracík                                         Mgr. Petr Arijčuk                       

Historický vývoj drobných sakrálních               Drobné sakrální památky

památek a jejich role v lidových pověstech      ve východních Čechách

                   

                                                                                          

RNDr. Blažek Viktor                                      Ing. Jarmila Tyrnerová

Křížové cesty na Trutnovsku                            Cesta čtyř staletí v Kohoutově

 

Hudební vstupy:

pedagogové ZUŠ Dvůr Králové nad Labem, Markéta Mikulková, DiS. a Jan Prouza, DiS.

Rozpravy o člověku a krajině - 14. června 2015 

Zamyšlení nad vývojem kulturní krajiny a její hodnotou pro současného člověka na téma "Historie osídlení krajiny"

                                 

Mgr. Jakub Synecký                                     Prof. PhDr. František Musil, CSc.

historik umění                                               historik                                    

Historie osídlení našich zemí                           Královédvorsko od polského vpádu

                                                                    v roce 1110 do doby husitské 

 

                                                                          

RNDr. Jiří Sádlo, CSc.                                    Mgr. Miroslav Vaváček

botanik                                                          interpret středověké hudby 

Jak se naše krajina měnila od dob                    Historie hry na dudy

pomezního hvozdu do současnosti                    včetně hudebních ukázek

 

Rozpravy o člověku a krajině - 31. srpna 2014 

Zamyšlení nad vývojem kulturní krajiny a její hodnotou pro sou

časného člověka na téma "Pobývání v krajině"

                                       

Mnislav Zelený                                            Prof. Pavel Baňka

Atapana, etnolog a spisovatel                                    vedoucí Ateliéru fotografie na Fakultě umění a designu UJEP

Rozprava o indiánovi a džungli                        Krajina jako rozhraní

 

                                                                                

RNDr. Jiří Flousek, PhD.                               RNDr. Václav Větvička

předseda české společnosti ornitologické            botanik, spisovatel a publicista

Na zemi i na nebi, ve dne i v noci                   Česká krajina

(o ptácích a netopýrech v krajině)

 

 

Hudební vstupy:

violoncellista Petr Hejný, člen Stamicova kvarteta

Projekt Rozpravy o člověku a krajině

Dotační program Královéhradeckého kraje 2012, Environmentální výchova, vzdělávání a osvěta

Přednáškového pásmo v kostele Nanebevzetí Panny Marie v Kohoutově u Dvora Králové n. L.

„Rozpravy o člověku a krajině“  

 

Konalo se v kostele Nanebevzetí Panny Marie v Kohoutově u Dvora Králové n. L.        

Projekt: 12ZPD05

Rozpravy o člověku a krajině - 15. června 2013

 

Zamyšlení nad vývojem kulturní krajiny a její hodnotou pro současného člověka na téma budoucnost kulturní krajiny

Pozvanka Rozpravy 2013

 

        

PhDr. Ivan Rynda                                            PhDr. Pavel Hájek, PhD

vedoucí katedry sociální a kulturní ekologie,        Knihovna Václava Havla

Fakulta humanitních studií University Karlovy

Ohrožená krajina                                          Proměna vztahu ke krajině                
 

 

                

JUDr. Hana Kulichová a RNDr. Jiří Kulich         RNDr. Vladimír Faltys

ředitel a odborná pracovnice - SEVER                 botanik a znalec v oboru ochrana přírody

Co si pamatuje krajina                                  Dynamika zelené krajiny

 

Experimentální holografická projekce „Ozvěny Rozprav o člověku a krajině“

Předvádí Mgr. Lukáš Trnka z firmy UGO! Media

Hudební doprovod: kytara Vladimír Faltys

 

Rozpravy o člověku a krajině - 26. května 2012

Rozpravy o člověku a krajině

Zamyšlení nad vývojem kulturní krajiny a její hodnotou pro současného člověka z historického úhlu pohledu jako připomenutí 350 let od narození hraběte F. A. Šporka (9. 3. 1662).     

 

Doc. PhDr. Stanislav Bohadlo      Václav Lokvenc

vedoucí kabinetu barokních            mistr Řádu svatého Huberta a

studií hudební katedry UHK            lektor lesní pedagogiky

 

     

Prof. JUDr. DrSc. Ignác                  PhDr. Věra Vávrová

Antonín Hrdina                           Výzkumný ústav S.T. pro krajinu

katolický kněz, člen                       a okrasné zahradnictví, Průhonice

premonstrátského řádu 

A.I. Hrdina - Poustevny F. A. Šporka               

Rozpravy o člověku a krajině - 3. září 2011

Zamyšlení nad vývojem kulturní krajiny a její hodnotou pro současného člověka z uměleckého úhlu pohledu

 

PhDr. Jaromír Zemina          Doc. Vladimír Kokolia           Profesor Kurt Gebauer

historik umění, spisovatel       docent experimentální grafiky   Ateliér veškerého

a básník                                a ved. pedagog grafického       sochařství VŠUP Praha

                                            ateliéru AVU v Praze        

 

  Jiří Zemánek                      Markéta Stivínová              natáčí Dušan Skala

  historik umění, kurátor           flétnistka a učitelka hudby

  a publicista           

 

Fotogalerie

Rozpravy o člověku a krajině

                

 

Vyhledávání

Kontakt

OSKA z.s. (Občanské sdružení Kohoutov Aktivní) Ing. Jarmila Tyrnerová
Kohoutov 74
544 01 Dvůr Králové nad Labem
499392416