OSK

Projekt ARBO 2018

/album/projekt-arbo-2018/f-wa-10-1-jpg/
/album/projekt-arbo-2018/f-wa-10-2-jpg/
/album/projekt-arbo-2018/f-wa-10-3-a-jpg/
/album/projekt-arbo-2018/f-wa-10-3-b-jpg/
/album/projekt-arbo-2018/f-wa-10-4-jpg/
/album/projekt-arbo-2018/f-wa-11-1-jpg/
/album/projekt-arbo-2018/f-wa-11-2-jpg/
/album/projekt-arbo-2018/f-wa-11-3-a-jpg/
/album/projekt-arbo-2018/f-wa-11-3-b-jpg/
/album/projekt-arbo-2018/f-wa-11-3-c-jpg/

Kalendář akcí

02.01.2019 18:56

ARBO listopad 2018

17. listopad 2018

Obec Kohoutov slavila státní svátek výsadbou aleje, účastnila se i OSKA

           

19. listopad 2018
Dílna pro Kohoutovské děti s Danou Gregovou na téma ovocnářství se zúčastnilo 10 dětí z Kohoutova


21. listopad 2018
Slavnostní ukončení projektu a domluva na vydání brožurky o projektu ARBO. Hlavní náplní bude seznamem odrůd ovocných stromů vhodných pro pěstování v Kohoutově a jejich stručná charakteristika.  Doplní ji recepty na ovocná jídla a fotografiemi zajímavých kohoutovských stromů. Graficky bude vyzdobena dětskýma
kresbami a fotografiemi keramických podložek vyrobených kohoutovskými dětmi. Brožurku
zpracuje grafické studio, bude vytištěna a zdarma distribuována všem rodinám v Kohoutově.


08.11.2017 22:26

ARBO v říjnu

1. - 15. října - Člen OSKA pokračuje v budování konstrukci k zachránění mladých stromků v aleji
poškozených vichřicí (Julius Grega)

 

Alej ke hřbitovu                                         Opěrné konstrukce v aleji


23. října - Setkání členů 13 OSKA, vyhodnocení průběhu projektového setkání, informace o průběhu a promítání fotografií Jarmily Tyrnerové a Pavla Hlavsy. Diskuse o tvorbě karet a další
náplni projektu- jarním roubování. Návrh na organizování dvoudenní cesty do Hostětína (moštárna, sušárna ovoce, staré odrůdy) https://hostetin.veronica.cz/

Pohoštění a neformální diskuse.


28. října - Zazimování a příprava hřbitova na dušičkovou slavnost.08.11.2017 22:22

ARBO září 2017

4. září - Člen OSKA buduje konstrukci k zachránění mladých stromků v aleji poškozených vichřicí (Julius Grega)

F W 9- 1- konstrukce

  
10. září - V Kladrubech na návsi se koná dvouhodinová akce pro 15 místních dětí a jejich rodičů. Ovocné víly mají pro děti zábavné úkoly a hádanky na téma ovocných stromů, které na návsi rostou. Děti také razítkují dárky pro projektové partnery.

    


22. - 23. září - Intenzivní příprava materiálů a organizace nadcházejícího projektového setkání, informace občanům v Kohoutovských listech a na plakátu


26. - 29. září - projektového setkání, setkání s členy OSKA a občany Kohoutova, prohlídka alejí v Kohoutově, výlet za ovocnářskou tradicí- Choustníkovo Hradiště a Kuks, Betlém a Dvůr Králové.

Projektová jednání a ovocný piknik s občany Kohoutova s ochutnávkou a určováním odrůd ovocnářem.

  

  

 30. září - Moštování v Kladrubech
organizováno členy OSKA pro všechny občany - výstava plodů - určených odrůd.

 


14.05.2017 17:00

Sbírka na restaurování slunečních hodin na kostele

31.3. byl na webových stránkách Hithit spuštěn náš projekt na vybírání peněz na restaurování slunečních hodin na fasádě kostela Nanebevzetí Panny Marie v Kohoutově

Sluneční hodiny z roku 1751 na kostelní zdi nezadržitelně chátrají a jejich aktuální poselství se stává nečitelným. Vybereme peníze na restaurování, přispěvatelé se stanou patrony jednotlivých minut hodin a pak to společně v kostele oslavíme 14. 5. 2017 na akci Rozpravy o člověku a krajině - Plakát.

 

https://www.hithit.com/cs/project/3517/je-pozdeji-nez-myslis

 

 

31.03.2017 23:17

Velikonoční obchůzka

Velikonoce jsou už za dva týdny. Připomínám naši obchůzku křížků- sraz v neděli 16.4. v 15 hod u kostela a vyrážíme k novému Richtrovu kříži.

31.03.2017 23:14

Výsadba ovocných stromů

Ve středu 15. 3. se nás sešlo 10 členů a další, vysadili jsme 2 třešně a jabloň v aleji u kostela          a k výsadbě domů jste si roznesli dalších 50 stromků z projektu ARBO.


31.03.2017 00:00

ARBO v březnu

4. 3. 2017 se členové OSKA účastnili místní akce pro ženy – Mezinárodního dne žen v Kohoutově, kde byla příležitost pohovořit s pamětníky a získat nové informace o starých ovocných stromech a využití plodů a také příběhy, které se k tomu pojí, například pády z hrušky

15. 3. 2017 proběhla lekce s ovocnářem Vítězslavem Hauptem. Účastníci se dozvěděli jak naplánovat výsadbu ovocných stromů, vybrat lokalitu, postup výsadby podnoží a jejich ochrana proti škůdcům. Na návsi v Kladrubech byly ukázkově zasazeny 2 podnože. Dalších 50 podnoží vysadí poučení členové OSKA v obci. Účastnilo se: 10 členů OSK a 4 rodinní příslušníci.

Každý účastník si poté připravil plánek, vysadil podnože podle návodu a vyfotil výsadbu.

 

27. 3. 2017 vyšly Kohoutovské listy. Obyvatelé Kohoutova byli o aktivitách projektu informovaní v článku tohoto čtvrtletníku, který je doručován do všech domácností.

28.02.2017 00:00

ARBO v únoru

1. 1. 2017 byl projekt ARBOREAL FUTURE oficiálně zahájen. Klíčový tým tvoří Jarmila Tyrnerová, předsedkyně OSKA, která projekt řídí a Eva Valdmanová, překladatelka z angličtiny a tlumočnice s odborným vzděláním v ovocnářství.  Tým se schází každé pondělí, probírá korespondenci a připravuje texty a akce projektu. Komunikace probíhá, jako příprava na setkání s partnery, v anglickém jazyce. Setkání týmu jsou otevřená všem zájemcům o projekt, členům i nečlenům OSKA.
 

4. - 6. února 2017 se Jarmila, Eva a Pavlína účastnily 1. projektového setkání u koordinátora ve Velké Británii v Bishop Castle. Při jednáních, poznávacích výletech i společném jídle se seznamovaly s partnery projektu a připravovaly z akce fotoreportáž. 

Partneři projektu ve Walcot arboretu u Bishop Castle

 

15. února 2017 se sešlo 9 členů OSKA na obecním úřadě. Klíčový tým promítal fotoreportáž z projektového setkání v Bishop Castle a odpovídalo se na četné dotazy o partnerech.

 

4. - 6. února 2017 se Jarmila, Eva a Pavlína účastnily 1. projektového setkání u koordinátora ve Velké Británii v Bishop Castle. Při jednáních, poznávacích výletech i společném jídle se seznamovaly s partnery projektu a připravovaly z akce fotoreportáž.


Partneři projektu ve Walcot arboretu u Bishop Castle

 

15. února 2017 se sešlo 9 členů OSKA na obecním úřadě. Klíčový tým promítal fotoreportáž z projektového setkání v Bishop Castle a odpovídalo se na četné dotazy o partnerech.

 

 

06.03.2014 00:00

Přednáška na téma OSLAVY

15.06.2013 15:00

Rozpravy o člověku a krajině

V 15. hodin začne třetí ročník přednáškového pásma Rozpravy o člověku a krajině na téma: Zamyšlení nad vývojem kulturní krajiny a její hodnotou pro současného člověka.
pozvanka rozpravy2013.pdf (257,1 kB)

 

Pořádá se za podpory Královéhradeckého kraje a obce.

V 17. hodin zazní poprvé nově opravené varhany. Ódu na radost a další skladby zahraje varhaník Vít Havlíček.

Vyhledávání

Kontakt

OSKA z.s. (Občanské sdružení Kohoutov Aktivní) Ing. Jarmila Tyrnerová
Kohoutov 74
544 01 Dvůr Králové nad Labem
499392416