OSK

 

Projekt  ARBOREAL FUTURE

1. 1. 2017 byl projekt ARBOREAL FUTURE oficiálně zahájen. Klíčový tým tvoří Jarmila Tyrnerová, předsedkyně OSKA, která projekt řídí a Eva Valdmanová, překladatelka z angličtiny a tlumočnice s odborným vzděláním v ovocnářství.  Tým se schází každé pondělí, probírá korespondenci a připravuje texty a akce projektu. Komunikace probíhá, jako příprava na setkání s partnery, v anglickém jazyce. Setkání týmu jsou otevřená všem zájemcům o projekt, členům i nečlenům OSKA.

Akce projektu v listopadu a prosinci 2018

Brožurka Ovocnářství v Kohoutově


 Akce projektu v únoru 2017 

Akce projektu v březnu 2017

Akce projektu září 2017

Akce projektu říjen 2017


Projekt  Grundtvig - partnerství - CELEBRATIONS 2014 - 2015

Partneři projektu

 1. Pathways: Inspirational Development CIC, Newtown, Powys , Velká Británie
 2. Ada-und-Theodor-Lessing Volkshochschule – Hannover, Německo
 3. Profutura s.c. Monika Nowakowska - Twaróg Mikołaj Nowakowski - Poznań- Polsko

V tomto projektu si členové OSK vyměňují zkušenosti v pořádání takových komunitních oslav, do kterých se mohou zapojit všichni občané bez rozdílu. 

Stránky projektu: https://celebratorylinks.wordpress.com/

V rámci projektu byl vydán kalendář Oslavy v koloběhu roku v Kohoutově

listy vlozene 2015 CS.pdf (344,6 kB)
listy vlozene 2015 DE.pdf (412,8 kB)

fotogalerie/a7-kalendar-oslavy-v-kolobehu-roku-v-kohoutove-brezen-2014-az-cervenec-2015/#a0-jpg

Aktivity Grundtvig Celebrations v OSK

Fotografie fotogalerie/

1 Zahájení projektu 19. 12. 2013 - 19. 2. 2014

sestavení projektového týmu, seznámení členů OSK s projektem, příprava presentace na 1 meeting-  15 členů OSK, příprava presentace pro partnery.

2. Meeting v Bishop s Castle 20. - 23. 2. 2014

setkání s partnery, hudební festival, aktivity ve městě, poznávání lokality, plánování budoucích akcí, setkání členů komunity,

2 mobility členů pracovního týmu

3. Meeting Kohoutov 16. - 19. 5. 2014

Příprava zasedání, přípravné činnosti pro hlavní akci- piknik občanů na hřišti a seznámení s partnery, taneční a divadelní akce s účastí místních občanů, Brassberry Band – koncert německé skupiny na hřišti a v místní hospodě, další rozvoj přátelství mezi partnery - ubytování v domácnostech, společné stravování, atd.

4. Meeting Hannover 18. - 21. 9. 2014

Účast na místních slavnostech, nové nápady pro způsoby oslav, prohloubení kontaktů, nové nápady na aktivity pro děti, účasti na divadelních představeních, nápady jak zlepšit jazykové znalosti

5 mobilit

5. Meeting v Bishop s Castle 19. 2. - 22. 2. 2015

Účast na místním festivalu a prezentace akcí v Kohoutově, schůzka projektu, účast na hudebních a dramatických akcích organizovaných partnery z Hannoveru, seznámení s místním zemědělstvím, kulturním a přírodním dědictvím, historií místní komunity a činností jejich komunitního centra, návštěva regionálního muzea v Shrewsbury.

5 mobilit

6. Meeting Kohoutov 25. - 28. 6. 2015

Prohloubené spolupráce s našimi partnery z Hannoveru a jejich zapojení do oslav, příprava vystoupení, nácvik písně na oslavu, příprava středověkých kostýmů a tanců pro oslavu 600 let Kohoutova, ubytování u českých partnerů, společné stravování, informace o pokroku našeho komunitního života, zlepšení jazykových znalostí vzájemnou komunikací. Poznávání okolí obce.

7. Kalendář „Oslavy v koloběhu roku v Kohoutově“  - březen 2014 až červenec 2015

 Přednáška Mgr. Libora Duška o oslavách a technice rozhovorů (6. 3. 2014 ), vzor dotazníku, sběr informací, rozhovory z 20 pamětníky, archivní průzkum starých kronik, navázání kontaktu s rodáky v Německu, komunikace a překlady jejich vzpomínek, sběr fotografií, příprava textu, překlad textu, korektury, tisk kalendáře a předání občanům Kohoutova.

15 členů OSK, 20 občanů ČR , 5- 10 rodáků Německo,

8.  Zapojení OSK do tradičních místních oslav - duben 2014 - květen 2015

Velikonoční obchůzka drobných památek s občany 20. 4. 2014, Den matek 2014 květen- sběr vzpomínek pamětníků, Noc kostelů 23. 5. 2014- koncert Oslavy a Serendipity koncert, Den Lidových řemesel 9. 8. 2014- zpřístupnění a presentace kostela, 16. 8. příprava kostela na svatbu občanů, příprava dušičkového a vánočního koncertu, 4. 4. 2015 Obchůzka drobných památek s občany, a 2015, Noc kostelů 29. 5. 2015- presentace fotografií z meetingu Hannover a Serendipity.

15 členů OSK, 100 občanů, 50 návštěvníků

9. Rozpravy o člověku a krajině 31. 8. 2014 a 14. 6. 2015 - květen 2014 až červen 2015

Příprava a pořádání přednáškového pásma v kostele - 120 návštěvníků

10. Příprava a oslavy 600 let od 1. písemné zmínky o obci 27. 6. 2015 - říjen 2014 až červen 2015

Diskuse o náplni oslav v OSK, navázání spolupráce s Místní knihovnou - děti nacvičují divadelní představení o historii obce a sborový zpěv historické písně, navázání spolupráce s obcí Kohoutov- koordinace průběhu a začlenění aktivit partnerů z Hannoveru - zvací průvod, historický kolový tanec jako způsob komunikace, Veselé řemeslné dílny připravené členy OSK pro všechny občany.

 200 účastníků

11. Propagace projektu - leden 2014 - červenec 2015

Členové OSK seznamování průběžně emaily, na schůzích sdružení, na www.osko.webnode.cz

Občané seznamování ve čtvrtletníku Kohoutovské listy a v roce 2015 jeho zvláštních přílohách před oslavami, 13. 6. 2014 presentace fotografií z meetingu na konferenci v Broumově, promítání fotografií z meetingu  během Noci kostelů 2015, promítání videa z oslav 27. 6. 2015 během Lidových řemesel 2015.

 

Revitalizace kostela Nanebevzetí Panny Marie v Kohoutově

Díky daru Nadace ČEZ v hodnotě 350 000,- Kč mohla OSK na kostelní věži restaurovat hodiny a nechat je ožít pravidelným cinkáním. Zbylo i na opravu okapů a okapových svodů. Návštěvníci kostela ocení odvodňovací systém kolem vchodů do kostela i zrenovovanou původní kamennou dlažbu u bočních vchodů. Byl tím umožněn bezbariérový přístup do kostela. Z financí projektu bylo také možno připravit projektovou dokumentaci pro budoucí opravu fasády kostela. 

Revitalizace kostela Nanebevzetí Panny Marie v Kohoutově 

Místní akční skupina KJH vybrala náš projekt v 5. výzvě projektu Leader (v rámci SZIF, Programu rozvoje venkova ČR, Realizace místní rozvojové strategie, Kulturní dědictví venkova). Realizoval se v období 1. 1. 2013 až 30. 10. 2013 v celkové částce 751 852,- Kč. V rámci tohoto projektu proběhly v kostele tyto akce: oprava tesařských konstrukcí, elektroinstalace, oprava schodišť, vstupních dveří a varhan.

Během archivního průzkumu byla prostudována celá řada historických dokumentů a zpracována do nástěnných tabulí, které jsou umístěny v podvěží kostela. Vydali jsme také propagační skládačku. Ve spolupráci s obcí byl objekt kostela zkolaudován pro užívání. Děkujeme Obci Kohoutov za podporu při realizaci. 

 

Projekt Rozpravy o člověku a krajině

Dotační program Královéhradeckého kraje 2012, Environmentální výchova, vzdělávání a osvěta

Přednáškového pásmo v kostele Nanebevzetí Panny Marie v Kohoutově u Dvora Králové n. L.

„Rozpravy o člověku a krajině“   

  

3. září 2011

Zamyšlení nad vývojem kulturní krajiny a její hodnotou pro součastného člověka z uměleckého úhlu pohledu

Jaromír Zemina – PhDr., historik umění, spisovatel a básník         

Kurt Gebauer – profesor Ateliéru veškerého sochařství na VŠUP PRAHA

Vladimír Kokolia – docent experimentální grafiky a ved. pedagog grafického ateliéru AVU v Praze

Jiří Zemánek – historik umění, kurátor a publicista                            

Hudební doprovod: flétna Markéta Stivínová- flétnistka a učitelka hudby

 

 

26. května 2012

Zamyšlení nad vývojem kulturní krajiny a její hodnotou pro součastného člověka v roce výročí 350 let od narození hraběte F. A. Šporka

Stanislav Bohadlo – doc. PhDr., vedoucí kabinetu barokních studií hudební katedry UHK

Antonín Ignác Hrdina- Prof. JUDr., DrSc., katolický kněz, člen premonstrátského řádu

Václav Lokvenc - mistr Řádu svatého Huberta a lektor lesní pedagogiky

Věra Vávrová- PhDr.- Výzkumný ústav S.T. pro krajinu a okrasné zahradnictví, Průhonice

Hudební doprovod: loutna Stanislav Bohadlo

 

 

15. června 2013

Zamyšlení nad vývojem kulturní krajiny a její hodnotou pro součastného člověka hodnotou krajiny pro současného člověka

PhDr. Ivan Rynda - vedoucí katedry sociální a kulturní ekologie, Fakulta humanitních studií University Karlovy

RNDr. Jiří Kulich a JUDr. Hana Kulichová - ředitel a odborná pracovnice Střediska ekologické výchovy a etiky Rýchory - SEVER 

PhDr. Pavel Hájek, PhD - Knihovna Václava Havla

RNDr. Vladimír Faltys - botanik a znalec v oboru ochrana přírody

Hudební doprovod: kytara Vladimír Faltys

 

Projekt Ovocnou cestou k Božím mukám

Realizován v roce 2011 pomocí fondu T-Mobile

 • Rekonstrukce Božích muk u lípy                   
 • Nově vysazená ovocná alej na obnovené cestě na Ferdinandov místními občany
 • Přednáška dendrologa Vítězslava Haupta, DiS. na téma místní odrůdy ovocných stromů
 • "Landart" z ovoce vyráběné dětmi + moštování v Kladrubech

Vysadba a slavnost 15.10.2011.doc (761 kB)

Oprava Bozich muk u lipy .jpg (167,9 kB)

Chystáme se na výsadbu

Kladrubské moštování a (nejenom) dětské "landart"

V letošním roce dokončíme 2 projekty

Fotogalerie - landart a moštování

Fotogalerie - přednáška

 

Projekt Kouzelný kalendář

Realizován v letech 2011-2012 pomocí fondu ČSOB a nadace VIA (zaměřuje se na péči o přírodní a kulturní dědictví na místní úrovni)

2. února 2012 byl projekt představen jako vzorový projekt na tiskové konferenci ČSOB a Nadace VIA v Hradci Králové a články byly publikovány v lokálních listech Náchodska a Královéhradecka.

              

 • Vydání nástěnného kalendáře pro rok 2012 - výtvarné ztvárnění 12 křížků a Božích muk v okolí Kohoutova místními dětmi
 • Restaurování Celbova kříže a zabudování INFOdlažby
 • Brigáda na úpravu prostranství kolem kříže
 • Obchůzka obce ve velikonočním čase po všech zdokumentovaných křížcích

Hradecký Deník o Kouzelném kalendáři

Kouzelný kalendář

Jarní brigáda na úpravu Celbova kříže

Obchůzka kolem křížků

V letošním roce dokončíme 2 projekty

Fotogalerie - Kouzelný kalendář

 

 

Projekt  Kohoutov – obec košíkářů v historii i v současnosti

Realizováno v odbobí 1. srpna 2009 do 31. května 2010 pomocí grantového fondu „ČSOB a Poštovní spořitelna pro podporu regionů

Projekt podpořil činnost košíkářského klubu Pletichy, který se schází pravidelně v zimním období v počtu zhruba deseti lidí - příznivců košíkářského řemesla.

Pletichy začínají!

Fotogalerie - Pletichy v akci

 

Projekt  Doma jsme tam, kde máme své předky

Projekt byl realizován v období od 1. července 2009 do 30. června 2010 pomocí fondu T-Mobile

Projekt na úpravu a znovuotevření hřbitova

 • kamenické práce na opravě hlavního kříže a pomníků kolem hlavní cesty hřbitova,
 • brigády na hřbitově s účelem osazení desek,
 • výsadby a údržby zeleně. 

V letošním roce dokončíme 2 projekty

Fotogalerie - znovuotevření hřbitova

 

                       

Projekt  Tvoření dětí

Realizace:            1. února 2010 do 30. prosince 2010

Popis:                  Dílny pro děti, akce Pohádkové Kladruby

Sponzor:              Královéhradecký kraj

                            

Projekt  Strom dítěti, dítě stromu

Realizace:            28. října 2008 - žadatelem byla obec Kohoutov - spolupráce s OSK

Popis:                  výsadba ovocné aleje od hřbitova k Božím mukám v Kohoutově - fotogalerie

                           výsadba ovocných stromů v Kladrubech

Sponzor:              z programu „Strom života“ Nadace Partnerství

                         

Vyhledávání

Kontakt

OSKA z.s. (Občanské sdružení Kohoutov Aktivní) Ing. Jarmila Tyrnerová
Kohoutov 74
544 01 Dvůr Králové nad Labem
499392416