OSK

OSKA z.s. byla založena jako Občanské sdružení Kohoutov v dubnu 2008 s cílem pomáhat udržovat kulturní a přírodní dědictví Kohoutova, pořádat informační a vzdělávací akce pro veřejnost a spolupracovat s dalšími subjekty na rozvoji života v obci.

OSKA z.s.  was founded as a Kohoutov  Civil Society Organization in April 2008 with the aim to help maintaining the Kohoutov cultural and natural heritage, organize informative and educational actions for the public and cooperate with other subjects on further development of the village life.

 

V současné době má spolek 20 členů i velký okruh sympatizantů a jeho akce jsou otevřené všem občanům Kohoutova i okolí. Spolek má za sebou několik úspěšných projektů na výsadbu alejí a oprav Božích muk a křížů v krajině i na hřbitově. OSKA z.s. pořádá akce v kohoutovském kostele a podílí se na jeho opravách. V roce 2017 probíhá restaurování vnější fasády včetně slunečních hodin, na financování OSKA pořádá veřejnou sbírku.

Nowadays, the organization has 20 members and a large number of sympathizers; its actions are open to all the inhabitants of Kohoutov and its environs. OSKA has completed successfully several projects concerning planting of alleys and repairs of crucifixion columns and crosses in this area and on the local cemetery. OSKA organizes actions in the Kohoutov church and participates in its repairs. Its external façade restoration, including the sundial, is under way in the year 2017; OSKA organizes a public collection to support its financing.

 

V oblasti vzdělávání OSKA z.s. pořádá každoročně přednáškové pásmo „Rozpravy o člověku a krajině“.  V letech 2017- 2018“ je partnerem již ve svém druhém mezinárodním projektu s britskou organizací Pathways, jako koordinátorem. Členové OSKA z.s. v projektu Arboreal future mapují a zachraňují staré odrůdy ovocných stromů v obci a vyměňují si zkušenosti s projektovými partnery z Itálie, Rumunska a Litvy.

Regarding the education area, OSKA z.s. organizes every year a series of lectures, called “Discourses on Man and Landscape”. In the years 2017 – 2018 OSKA is a partner of an already second international project coordinated by the British organization Pathways. In the Arboreal Future project, the OSKA z.s. members map and save old fruit trees in the village and exchange their experiences with the project partners from UK, Italy, Rumania and Lithuania. 

Vyhledávání

Kontakt

OSKA z.s. (Občanské sdružení Kohoutov Aktivní) Ing. Jarmila Tyrnerová
Kohoutov 74
544 01 Dvůr Králové nad Labem
499392416