OSK

Kalendář akcí

14.05.2017 17:00

Sbírka na restaurování slunečních hodin na kostele

31.3. byl na webových stránkách Hithit spuštěn náš projekt na vybírání peněz na restaurování slunečních hodin na fasádě kostela Nanebevzetí Panny Marie v Kohoutově

Sluneční hodiny z roku 1751 na kostelní zdi nezadržitelně chátrají a jejich aktuální poselství se stává nečitelným. Vybereme peníze na restaurování, přispěvatelé se stanou patrony jednotlivých minut hodin a pak to společně v kostele oslavíme 14. 5. 2017 na akci Rozpravy o člověku a krajině - Plakát.

 

https://www.hithit.com/cs/project/3517/je-pozdeji-nez-myslis

 

 

31.03.2017 23:17

Velikonoční obchůzka

Velikonoce jsou už za dva týdny. Připomínám naši obchůzku křížků- sraz v neděli 16.4. v 15 hod u kostela a vyrážíme k novému Richtrovu kříži.

31.03.2017 23:14

Výsadba ovocných stromů

Ve středu 15. 3. se nás sešlo 10 členů a další, vysadili jsme 2 třešně a jabloň v aleji u kostela          a k výsadbě domů jste si roznesli dalších 50 stromků z projektu ARBO.


31.03.2017 00:00

ARBO v březnu

4. 3. 2017 se členové OSKA účastnili místní akce pro ženy – Mezinárodního dne žen v Kohoutově, kde byla příležitost pohovořit s pamětníky a získat nové informace o starých ovocných stromech a využití plodů a také příběhy, které se k tomu pojí, například pády z hrušky

15. 3. 2017 proběhla lekce s ovocnářem Vítězslavem Hauptem. Účastníci se dozvěděli jak naplánovat výsadbu ovocných stromů, vybrat lokalitu, postup výsadby podnoží a jejich ochrana proti škůdcům. Na návsi v Kladrubech byly ukázkově zasazeny 2 podnože. Dalších 50 podnoží vysadí poučení členové OSKA v obci. Účastnilo se: 10 členů OSK a 4 rodinní příslušníci.

Každý účastník si poté připravil plánek, vysadil podnože podle návodu a vyfotil výsadbu.

 

27. 3. 2017 vyšly Kohoutovské listy. Obyvatelé Kohoutova byli o aktivitách projektu informovaní v článku tohoto čtvrtletníku, který je doručován do všech domácností.

28.02.2017 00:00

ARBO v únoru

1. 1. 2017 byl projekt ARBOREAL FUTURE oficiálně zahájen. Klíčový tým tvoří Jarmila Tyrnerová, předsedkyně OSKA, která projekt řídí a Eva Valdmanová, překladatelka z angličtiny a tlumočnice s odborným vzděláním v ovocnářství.  Tým se schází každé pondělí, probírá korespondenci a připravuje texty a akce projektu. Komunikace probíhá, jako příprava na setkání s partnery, v anglickém jazyce. Setkání týmu jsou otevřená všem zájemcům o projekt, členům i nečlenům OSKA.
 

4. - 6. února 2017 se Jarmila, Eva a Pavlína účastnily 1. projektového setkání u koordinátora ve Velké Británii v Bishop Castle. Při jednáních, poznávacích výletech i společném jídle se seznamovaly s partnery projektu a připravovaly z akce fotoreportáž. 

Partneři projektu ve Walcot arboretu u Bishop Castle

 

15. února 2017 se sešlo 9 členů OSKA na obecním úřadě. Klíčový tým promítal fotoreportáž z projektového setkání v Bishop Castle a odpovídalo se na četné dotazy o partnerech.

 

4. - 6. února 2017 se Jarmila, Eva a Pavlína účastnily 1. projektového setkání u koordinátora ve Velké Británii v Bishop Castle. Při jednáních, poznávacích výletech i společném jídle se seznamovaly s partnery projektu a připravovaly z akce fotoreportáž.


Partneři projektu ve Walcot arboretu u Bishop Castle

 

15. února 2017 se sešlo 9 členů OSKA na obecním úřadě. Klíčový tým promítal fotoreportáž z projektového setkání v Bishop Castle a odpovídalo se na četné dotazy o partnerech.

 

 

06.03.2014 00:00

Přednáška na téma OSLAVY

15.06.2013 15:00

Rozpravy o člověku a krajině

V 15. hodin začne třetí ročník přednáškového pásma Rozpravy o člověku a krajině na téma: Zamyšlení nad vývojem kulturní krajiny a její hodnotou pro současného člověka.
pozvanka rozpravy2013.pdf (257,1 kB)

 

Pořádá se za podpory Královéhradeckého kraje a obce.

V 17. hodin zazní poprvé nově opravené varhany. Ódu na radost a další skladby zahraje varhaník Vít Havlíček.

24.05.2013 18:00

Noc kostelů

Kostel Nanebevzetí Panny Marie v Kohoutově se již podruhé otevře dětem i dospělým. OSK se zapojilo do mezinárodní akce „Noc kostelů“.

V 18 hodin bude zahájena výtvarná a hudební dílna pro děti “Pomozte nám opravit kostel“ s lektorkou Danou Gregovou, děti čeká i nová skládanka. Výklad o historii kostela přednese PhDr. Věra Vávrová a v 21 hodin návštěvníci uvidí experimentální holografickou projekci. Poté soubor Vox Humana zahraje gotickou a barokní hudbu.

Celou dobu se bude podávat malé občerstvení a kostel bude uzavřen o půlnoci.

18.12.2012 00:00

Strategie rozvoje Kohoutova

Členové OSK se zapojili do vyplňování dotazníků pro vznik strategie rozvoje území a 5 členů se účastnilo Veřejného projednávání strategie rozvoje obce, které pořádala Obec Kohoutov a Místní akční skupina Království – Jestřebí hory, o.p.s.

28.10.2012 00:00

Oslava „dušiček"

Pomocí rostlin darovaných občany byl slavnostně upraven hřbitov. V kostele zahráli děti ze ZUŠ ve Dvoře Králové n. L. (trubky a lesní rohy) a ve spolupráci s obecní knihovnou a starostou obce se konal lucerničkový průvod na hřbitov a ke křížku.

Vyhledávání

Kontakt

OSKA z.s. (Občanské sdružení Kohoutov Aktivní) Ing. Jarmila Tyrnerová
Kohoutov 74
544 01 Dvůr Králové nad Labem
499392416